نشست تخصصی تحولات سطح و الگوی مرگ و میر در ایران برگزار شد

به مناسبت هفته پژوهش و فناوریگروه جمعیت و سلامت موسسه تحقیقات جمعیت کشور با همکاری پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه یزد، نشست تخصصی ...

Continue reading

به مناسبت هفته پژوهش، نشست تخصصی «پویایی جمعیت، اشتغال و چالش‌های پیش‌رو» برگزار شد

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری، گروه روش‌های آماری و مدل‌سازی جمعیت و گروه اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور، در بیس...

Continue reading

به مناسبت هفته پژوهش نشست تخصصی جنسیت و بازار کار: ابعاد جمعیت‌شناختی و چالش‌های پیش روی آن برگزار شد

نشست تخصصی جنسیت و بازار کار ، ابعاد جمعیت شناختی و چالش‌های پیش روی آن ، در روز پنجشنبه 25  آذر ماه 1400 از ساعت 16 تا 18 بصورت وبینار...

Continue reading

نشست‌ تخصصی مقایسه الگوی سنی- جنسی تمایل به تغییر شغلی دانش آموختگان دارای آموزش عالی و آموزش عمومی در ایران برگزار شد

نشست ماهانه انجمن جمعیت شناسی ایران به پیشنهاد دفتر منطقه‌ای غرب تحت عنوان مقایسه الگوی سنی–  جنسی تمایل به تغییر شغلی دانش آموختگان آم...

Continue reading

به مناسبت هفته پژوهش نشست تخصصی روابط و مناسبات بین نسلی برگزار شد

به مناسبت هفته پژوهش نشست تخصصی روابط و مناسبات بین نسلی در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰ برگزار شد. در ابتدا دبیر نشست، دکتر فاطمه مدیری، دانش...

Continue reading

به مناسبت هفته پژوهش نشست تخصصی سلامت باروری و جنسی نوجوانان، نیازهای آموزشی، چالش‌ها و راهکارها، برگزار شد

گروه جمعیت و سلامت موسسه تحقیقات جمعیت کشور، در روز دوشنبه مورخ 22 آذر ماه 1400، نشست تخصصی با عنوان سلامت باروری و جنسی نوجوانان: نیاز...

Continue reading

به مناسبت هفته پژوهش نشست تخصصی چالش‌های توسعه در مناطق غرب کشور برگزار شد

مقوله توسعه و چالش‌های پیش‌روی آن در مناطق غرب کشور، از جمله موضوعاتی است که پرداختن به ابعاد مختلف آن توسط مراکز علمی و پژوهشی کشور مو...

Continue reading

نشست تخصصی «تجرد دختران در ایران: مسائل و چالش‌ها» برگزار شد

گروه مطالعات خانواده مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور با همکاری انجمن جمعیت‌شناسی ایران، نشست تخصصی مجازی با عنوان «تجرد دختران در ایران: مسائل...

Continue reading