بررسی مروری سیاست‌های زیست سالم جنسی در کشورهای منتخب آسیا شامل کشورهای اسلامی (کاربرد آن در تدوین سیاست‌های زیست سالم جنسی در ایران)

مجری: دکتر فریده خلج‌آبادی فراهانی ناظر: دکتر محمد مهدی عباسی کارفرما: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی یکی از چال...

Continue reading

تجربه زیسته زنان شاغل در شهرداری تهران در برقراری توازن میان نقش‌های شغلی و خانوادگی با تأکید بر مقوله فرزندآوری

مجری: دکتر حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد ناظر: شکوفه اکبری کارفرما: معاونت اجتماعی شهرداری تهران این مطالعه با هدف واکاوی و شناخت تجربه زیست...

Continue reading

وضعیت و تحلیل ابعاد تغییرات فرهنگی خانواده (ازدواج، طلاق، باروری و همسرگزینی)

مجری: دکتر حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد ناظر: دکتر دکتر حمیده دباغی کارفرما: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات این مطالعه با هدف توصیف و تحلیل...

Continue reading

تغییرات ازدواج، طلاق و فرزندآوری در ایران: تحلیل داده‌های ملی در سه دهه‌ی اخیر

مجری: دکتر فاطمه مدیری همکاران: دکتر میلاد بگی، صدیقه رمضانی کارفرما: پژوهشکده مطالعات فناوری در دهه‌های اخیر به‌دنبال رشد اقتصادی، افز...

Continue reading

تحلیلی برکنش‌های متقابل فقر، توزیع درآمد و تخریب محیط‌زیست

مجری: دکتر علی عزیزی ناظر: دکتر ولی‌اله رستمعلی‌زاده فقرزدایی و حفاظت از محیط‌زیست دو رکن اساسی در دستیابی به توسعه پایدار است. این دو ...

Continue reading