در نشست تخصصی پیشگیری از سقط جنین، مطرح شد: آگاه‌سازی؛ مهم‌ترین راه‌حلِ کاهش سقط جنین است!

نشست پیشگیری از سقط جنین و پیامدهای آن، به همت «مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور» و با همکاری «بنیاد سیاست‌پژوهی و پیشرفت اجتماعی پدیدار» برگزا...

Continue reading

سلسله نشست های تبیین جایگاه خوابگاه های متاهلی و ارائه راهبردهای تسریع کننده تامین آن

نشست اول از سلسله نشست های تبیین جایگاه خوابگاه های متاهلی و ارائه راهبردهای تسریع کننده تامین آن با موضوع بررسی چالش ها و راهکارهای اح...

Continue reading

اولین جلسه میز جمعیت در سال ۱۴۰۱ در مرکز بررسی‌های استراتژیک برگزار شد

اولین جلسه میز جمعیت در سال 1401 با حضور رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک در محل این مرکز برگزار شد. به گزارش روابط عمومی مرکز بررسی‌های ا...

Continue reading

نشست تخصصی تحولات سطح و الگوی مرگ و میر در ایران برگزار شد

به مناسبت هفته پژوهش و فناوریگروه جمعیت و سلامت موسسه تحقیقات جمعیت کشور با همکاری پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه یزد، نشست تخصصی ...

Continue reading

به مناسبت هفته پژوهش، نشست تخصصی «پویایی جمعیت، اشتغال و چالش‌های پیش‌رو» برگزار شد

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری، گروه روش‌های آماری و مدل‌سازی جمعیت و گروه اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور، در بیس...

Continue reading