چهارمین جلسه از دوره آموزشی “حکمرانی، ‌خط‌مشی‌گذاری و خط‌مشی پژوهی” در موسسه برگزار شد

موسسه تحقیقات جمعیت کشور درچارچوب مأموریت ارتقاء کارآمدی درحوزه سیاستگذاری جمعیت و نقش آفرینی واقعی، اهداف و جهت‌گیری‌های راهبردی و تقو...

Continue reading

سومین جلسه از دوره آموزشی “حکمرانی، ‌خط‌مشی‌گذاری و خط‌مشی پژوهی” در موسسه برگزار شد

موسسه تحقیقات جمعیت کشور درچارچوب مأموریت ارتقاء کارآمدی درحوزه سیاستگذاری جمعیت و نقش آفرینی واقعی، اهداف و جهت‌گیری‌های راهبردی و تقو...

Continue reading

دومین جلسه از دوره آموزشی “حکمرانی، ‌خط‌مشی‌گذاری و خط‌مشی پژوهی” در موسسه برگزار شد

موسسه تحقیقات جمعیت کشور درچارچوب مأموریت ارتقاء کارآمدی درحوزه سیاستگذاری جمعیت و نقش آفرینی واقعی، اهداف و جهت‌گیری‌های راهبردی و تقو...

Continue reading

اولین جلسه از دوره آموزشی ” حکمرانی، ‌خط‌مشی‌گذاری و خط‌مشی پژوهی” در موسسه برگزار شد

موسسه تحقیقات جمعیت کشور درچارچوب مأموریت ارتقاء کارآمدی درحوزه سیاستگذاری جمعیت و نقش آفرینی واقعی، اهداف و جهت‌گیری‌های راهبردی و تقو...

Continue reading

به مناسبت هفته پژوهش، کارگاه تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از نرم افزار مکس کیودا ۲۰۲۰ برگزار شد

نظر به گسترش روزافزون جایگاه مطالعات کیفی در علوم مختلف شامل علوم اجتماعی و علوم بهداشتی، موسسه تحقیقات جمعیت کشور با همکاری گروه آموزش...

Continue reading

کارگاه تخصصی اقتصادسنجی مقدماتی با استفاده از نرم افزار E-Views برگزار شد

کارگاه تخصصی اقتصادسنجی مقدماتی با استفاده از نرم‌افزار E-Views در تاریخ‌های 17 و 18 آذرماه به مدت 8 ساعت، با حضور جمعی از اعضای هیأت ع...

Continue reading

کارگاه «آشنایی با سیستم اطلاعات جغرافیایی با کاربرد آن در مطالعات جمعیتی» برگزار شد

کارگاه تخصصی با عنوان «آشنایی با سیستم اطلاعات جغرافیایی با کاربرد آن در مطالعات جمعیتی» در تاریخ 15 آذرماه سال 1400 توسط آقای دکتر علی...

Continue reading

کارگاه فنون پیش‌بینی جمعیت و تحلیل ساختارسنی با استفاده از برنامه Demproj برگزار شد

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری و در پاسخ به نیاز دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی در رشته جمعیت‌شناسی، کارگاه آموزشی فنون پیش‌بینی جمعی...

Continue reading