در حال نمایش 3 نتیجه

بررسی تحولات فعالیت، اشتغال و بیکاری برحسب جنس در استان‌های کشور از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵

تومان50,000
هدف اصلی‌این مطالعه شناخت وضع گذشته و موجود نرخ‌های فعالیت اقتصادی، اشتغال و بیکاری بر حسب جنس در سطح استان‌های

تحلیل نگرشهای جنسیتی در حوزه اشتغال در میان مردان و زنان تهرانی

تومان50,000
پژوهش درباره تغییرات نگرشی صورت گرفته پیرامون نقش‌ها و الگوهای مورد انتظار جامعه در حوزه اشتغال و میزان سازگاری سیاست‌های

واکاوی اثر تکانه‌های ارزی بر اشتغال و سطح فعالیت‌های بخش ساختمانی در مشهد

تومان50,000
بخش عمده منابع بودجه‌ای شهرداری‌ها از جمله شهرداری مشهد، از منابعی که مرتبط با فعالیت‌های بخش ساختمانی است، تأمین می‌شود.