در حال نمایش یک نتیجه

بررسی تحولات فعالیت، اشتغال و بیکاری برحسب جنس در استان‌های کشور از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵

تومان50,000
هدف اصلی‌این مطالعه شناخت وضع گذشته و موجود نرخ‌های فعالیت اقتصادی، اشتغال و بیکاری بر حسب جنس در سطح استان‌های