در حال نمایش یک نتیجه

تغییرات ازدواج ، طلاق و فرزندآوری در ایران : تحلیل داده های ملی در سه دهه اخیر

تومان50,000
در این پژوهش با استفاده از داده‌های ملی و به روش تحلیل ثانویه، به تغییرات حوزه خانواده در سه دهه