در حال نمایش یک نتیجه

محور در ایران IT بررسی‌ تحولات و روندهای مشاغل

تومان50,000
در دو دهه گذشته، اقتصاد جهان شاهد تغییرات قابل توجهی در ساختار و پویایی بازارکار بوده است. درحال حاضر، تأثیرات