در حال نمایش 3 نتیجه

الگوها و جریانات مهاجرتی به شهر مشهد در یک دهه اخیر (۱۳۹۵-۱۳۸۵)

تومان50,000
مهاجرت از عناصر مهم توزیع جمعیت و عامل تغییر در ساختارها و ترکیب جمعیت است. طی دو دهه اخیر جمعیت

برآورد امید مهاجرت در استان های ایران

تومان50,000
مهاجرت از عناصر تغییر دهنده روندهای جمعیتی است که در دهه‌های اخیر با تغییراتی در سطوح و میزان‌های مرگ‌ومیر و

مهاجرت بین المللی از ایران: تمایلات و عوامل پشتیبان

تومان50,000
در دنیای امروز مهاجرت بین‌المللی به عنوان یکی از مهمترین عوامل پویایی و تغییرات جمعیت و ترکیب آن با هدف