در حال نمایش 2 نتیجه

بررسی حمایت‌های دریافت شده فرزندان بزرگسال از والدین

تومان50,000
در سال‌های اخیر در تمام کشورهای صنعتی امید زندگی افزایش یافته و در زنان و مردان به حدود ۸۰ سال

بررسی روابط فرزندان بزرگسال با والدین : تماس ، حمایت و تعهد

تومان50,000
تغییرات اقتصادی اجتماعی و فرایند مدرنیته از سویی و تغییرات جمعیت‌شناختی از قبیل افزایش امید زندگی، سالخوردگی جمعیت و طولانی