ابعاد و پیامدهای جمعیتی کرونا- کووید ۱۹

مجری:    دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد

همکار:    دکتر محمد ساسانی‌پور

ناظر:    دکتر فریده فراهانی خلج‌آبادی

در حالی که نگرانی‌های بشر از بیماری‌های همه‌گیر و جهان گیر  تقریبا مرتفع شده بود، پدیدار شدن و شیوع گسترده اپیدمی کووید-۱۹ همه را غافلگیر کرد؛ در دسامبر سال ۲۰۱۹، شیوع یک بیماری تنفسی در ارتباط با یک کرونا ویروس جدید در شهر ووهان چین گزارش شد. این ویروس در سراسر جهان گسترش یافت و در مارس ۲۰۲۰ سازمان بهداشت جهانی بیماری ناشی از کرونا ویروس ۲۰۱۹ (کووید-۱۹) را یک بیماری جهانگیر اعلام کرد (سازمان بهداشت جهانی، ۲۰۲۰). شیوع گسترده و تفاوت‌های موجود بین کشورها و مناطق مختلف در همه‌گیری کووید-۱۹، ارتباط بین پویایی جمعیت و اپیدمی را آشکار کرده است. عوامل جمعیتی نقشی اساسی در شکل‌گیری الگوی موارد مثبت و مرگ ناشی از کووید-۱۹ در سراسر جهان دارد و از سوی دیگر این همه‌گیری می‌تواند بر روندهای جمعیت‌شناختی تأثیرگذار باشد. هدف از این تحقیق بررسی پیامدهای جمعیت‌شناختی ویروس کرونا می‌باشد. در این مطالعه تلاش می‌شود با مطالعه اسناد و مطالعات موجود  ابتدا جایگاه بیماری‌های همه‌گیر در رویکردهای جمعیت‌شناختی مورد ملاحظه قرار گیرد سپس تأثیری که ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و یا عوامل جمعیتی بر گسترش ویروس می‌توانند داشته باشند بحث خواهد شد. علاوه بر آن با توجه به داده‌های موجود و در دسترس در سطح کشور آثار جمعیتی این ویروس بررسی می‌گردد.

Start typing to see posts you are looking for.