انعقاد تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی پژوهشی با دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

به منظور ایجاد تبادل تجربیات و بهره گیری از دانش علمی، آموزشی و پژوهشی در طراحی، اصلاح و ارتقاء سیاست ها و نظام‌ های اجرایی، فنی و مدیریتی و به منظور فراهم آوردن زمینه مساعد برای تعامل سازنده بین دانشگاه‌ و صنعت، تفاهم نامه همکاری ‌های علمی پژوهشی میان «دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی»‌ و «موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور»‌ منعقد گردید و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴به امضای طرفین رسید. هدف از انعقاد این تفاهم نامه، ایجاد زمینه های همکاری و استفاده از توانایی‌ های علمی و اجرایی طرفین به‌ منظور ارتقاء فعالیت های علمی، آموزشی، پژوهشی، مطالعاتی و ارائه مشاوره، شکل دادن ارتباط دانشگاه و صنعت، شناسایی و بهره برداری از توانمندی‌ های دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی، حمایت و کمک به آموزش‌ های دانشگاهی و هدایت و کمک به کاربردی‌ شدن آموزش ‌ها و پژوهش ‌های بین دانشکده و موسسه می ‌باشد.

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.