انعقاد تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی، پژوهشی و اجرایی با پژوهشکده بیمه

 به منظور ایجاد زمینه ‌های همکاری و استفاده از توانایی ‌های علمی و اجرایی طرفین و در راستای ارتقاء فعالیت‌های علمی، آموزشی، پژوهشی، مطالعاتی و بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های متقابل جهت گسترش ارتباط صنعت بیمه و موسسه در جهت کاربردی شدن پژوهش ­های مورد نیاز صنعت بیمه کشور، تفاهم ‌نامه همکاری مشترک بین مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و پژوهشکده بیمه منعقد گردید.

موضوعات و محورهای مطرح شده در این تفاهم نامه شامل موارد زیر بودند:

همکاری و مشارکت در زمینه طراحی و اجرای طرح/ گزارش‌های پژوهشی مشترک از طریق تبادل امکانات، آمار و داده‌های مورد نیاز طرفین؛ همکاری در اطلاع‌رسانی رویدادهای علمی و پژوهشی و دستاوردهای طرفین؛ فراهم کردن زمینه بهره ‌برداری متقابل از ظرفیت ‌ها و توانمندی‌ های اعضای هیات علمی و پژوهشگران طرفین؛ ایجاد بانک های اطلاعاتی از محققین و متخصصین فعال موسسه در زمینه اجرای طرح ‌های تحقیقاتی و پژوهشی؛ طراحی و برگزاری آزمون‎های حرفه ‎ای، دوره‎ های آموزشی عمومی، حرفه‎ای و تخصصی و نشست‌های علمی به طور مشترک؛ همکاری در زمینه انتشار کتب، مقالات و نشریات و ویژه ‌نامه ‌های علمی؛ استفاده متقابل از پتانسیل‌ های آموزشی، ترویجی، مطالعاتی و اجرایی موجود؛ هدایت مشترک پایان ‎نامه ‎های دانشجویی کارشناسی ‌‌ارشد و دکتری با اعضای هیأت علمی طرفین؛ همکاری برای بازدید اعضای هیأت علمی از امکانات طرفین در حدود ضوابط و مقررات؛ همکاری در اجرای فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی موسسه در صنعت بیمه؛ همکاری واحدهای روابط عمومی‌ طرفین در تبادل اطلاعات و همچنین سایر امور مربوطه که در تفاهم نامه قید شده است.

Start typing to see posts you are looking for.