انعقاد تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی ـ پژوهشی با «دانشگاه شهید بهشتی»

تفاهم نامه همکاری بین مؤسسه مطالعات جمعیتی و دانشگاه شهید بهشتی در زمینه فعالیت‌های علمی، پژوهشی، فناوری و آموزشی روز گذشته مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۶ برای مدت ۳ سال، منعقد گردید.

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات جمعیتی با توجه به اهمیت تحقیقات جمعیت در کشور و در راستای اهداف سند و برنامه راهبردی موسسه و در جهت بهره مندی مستمر و نهادمند از خرد جمعی، همچنین همکاری بین مؤسسات و مراکز علمی آموزشی و پژوهشی در راستای ارتقاء کمی و کیفی هدف ها و برنامه‌های مشترک بین «مؤسسه مطالعات جمعیتی» و «دانشگاه شهید بهشتی» این تفاهم نامه با نمایندگی آقای دکتر محمد جلال عباسی شوازی، رئیس موسسه، و دانشگاه شهید بهشتی با نمایندگی آقای دکتر بابک شکری، معاون پژوهشی دانشگاه، منعقد گردید.

همکاری در انجام پروژه‌های تحقیقاتی و علمی مشترک ملی و بین‌المللی؛ تبادل دستاوردها و نتایج تحقیقات و مطالعات انجام شده؛ همکاری مشترک در “شبکه مهاجرت خاورمیانه” جهت هم‌افزایی در زمینه مطالعات مهاجرت‌های بین‌المللی؛ برگزاری دوره‌ها و تدریس دروس تخصصی با توجه به ظرفیت‌های طرفین؛ برگزاری همایش‌های علمی، دوره‌های آموزشی کارگاه‌های دانش‌افزایی و نشست‌های تخصصی؛ همکاری در زمینه‌های آموزشی؛ استفاده از توان علمی اساتید و محققان دو مرکز؛ همکاری طرفین در زمینه تألیف و ترجمه متون و منابع مورد نیاز از جمله موارد همکاری این تفاهم نامه است.

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.