بررسی حمایت های دریافت شده فرزندان بزرگسال از والدین در شهر تهران

مجری:    فاطمه مدیری

ناظر:    دکتر مجید کوششی

در دهه‌های اخیر تغییرات جمعیت‌شناسی از قبیل افزایش امید زندگی، افزایش سن ازدواج، افزایش طلاق و کاهش باروری منجر به تغییر ساختارهای بین‌نسلی در خانواده و پیچیده‌تر شدن آن شده است. این تحقیق پاسخی به این سؤالات داشته که حمایت والدین از فرزندان بزرگسال در ابعاد مختلف به چه میزان است؟ و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با حمایت والدین از فرزندان بزرگسال کدامند؟ ۱۰۰۰ نمونه به شیوه خوشه‌ای چند مرحله‌ای از ۳۰ حوزه شهر تهران انتخاب شده و تجزیه تحلیل آن نشان داده: حمایت پدر و مادر از فرزندان بزرگسال در ابعاد مختلف یکسان نبوده است. به‌طوری که پند و نصیحت، علاقه‌مندی به زندگی شخصی و حمایت عاطفی از فرزندان بزرگسال، در سطح بالا، و حمایت ابزاری و حمایت مالی از فرزندان بزرگسال در سطحی به‌مراتب پایین‌تر گزارش شده است. در همه ابعاد به استثنای حمایت مالی تفاوت معنادار در حمایت والدین وجود داشته و حمایت مادران بیش از پدران بوده است. دختر بودن، جوان‌تر بودن، متاهل بودن، غیرشاغل بودن، مرفه‌تر بودن والدین و فرزندان بزرگسال، تحصیلات بالاتر والدین، سلامت بالاتر والدین و فرزندان بزرگسال، حمایت بالاتر فرزندان بزرگسال از والدین، نزدیک‌تر بودن جغرافیایی با حمایت بیشتر و و تضاد با والدین، تضاد زناشویی والدین، داشتن خواهر و برادر ناتنی، وجود طلاق در والدین یا داشتن والدین ناتنی و افزایش سن والدین با حمایت کمتر والدین از فرزندان بزرگسال رابطه معنادار داشته است. نتایج رگرسیون‌های چند متغیره نشان داده ویژگی‌های اقتصادی اجتماعی والدین و فرزندان بزرگسال درصد کمی از حمایت والدین را تبیین می‌کنند و متغیرهای ساختاری و رابطه‌ای نقش بیشتری ایفا می‌کنند.

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.