تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی و پژوهشی با شرکت کارگزاری بیمه برکت

با درنظر گرفتن علایق مشترک و در راستای توسعه همکاری های دوجانبه در زمینه تحقیقات و به منظور برقراری ارتباط سازمان یافته و بهره مندی از دستاوردهای علمی و تخصص های مختلف علمی- تحقیقاتی و امکانات بالقوه و بالفعل طرفین، و همچنین ایجاد زمینه های هماهنگی، تعامل، هم افزایی و ارتقای سطح فعالیت های موسسه و شرکت کارگزاری بیمه برکت و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های دوطرف، تفاهم‌نامه ­همکاری میان مؤسسۀ مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و شرکت کارگزاری بیمه برکت منعقد شد.

ایجاد همکاری بین طرفین در زمینه های علمی و پژوهشی و استفاده از تجارب، تخصص و امکانات مشترک متقابل و تبادل اطلاعات مورد نظر در حوزه های مشترک، از اهداف این تفاهم‌نامه بوده است.

 

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.