تفاهم نامه همکاری با پژوهشگاه دانش های بنیادی

تفاهمنامه همکاری بین موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و پژوهشگاه دانشهای بنیادی به امضا نهائی رسید.
این تفاهمنامه در راستای استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد که یکی از الزامات تعیین شده در قانون برنامه توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ششم میباشد، بین موسسه و پژوهشگاه دانشهای بنیادی به امضا رسیده است.
لازم به ذکر است بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد یکی از الزامات تعیین شده در بند “پ”ماده ۷ قانون مورد اشاره می باشد که دولت موظف به انجام آن در طی سالهای اجرای برنامه، شده است.

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.