نشست تخصصی توسعه منطقه‌ای: الگوها و دستاوردها

نشست تخصصی «توسعه منطقه‌ای: الگوها و دستاوردها» با همکاری پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و موسسه تحقیقات جمعیت کشور در روز یکشنبه مورخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۰ و در ساعت ۱۶ الی ۱۸ در محل پژوهشکده امور اقتصادی برگزار گردید. سخنرانان این نشست آقای دکتر ولی اله رستمعلی زاده عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جمعیت کشور و آقای محسن نیک‌نفس پژوهشگر راهبر شمال غرب بنیاد علوی بودند.

در این نشست، ابتدا دکتر رستمعلی زاده کار خود را با عنوان «وضعیت توسعه پایدار، مسائل و چالش‌های مناطق مرزی روستایی کشور» ارائه کردند. ایشان ابتدا وضعیت توسعه پایدار مناطق مرزی روستایی کشور را در ابعاد اجتماعی- جمعتی، اقتصادی، زیست محیطی، و امکانات و تسهیلات و در نهایت در شاخص کلی توسعه پایدار مورد برررسی قرار دادند. یافته‌های ایشان نشان داد که وضعیت شاخص های اجتماعی- جمعیتی، اقتصادی و بخصوص زیست محیطی در روستاهای مرزی کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و پایداری در حالت بینابین تا ناپایدار است. شاخص کالبدی و دسترسی به نسبت سایر شاخصها تاحدودی مطلوب است. همچنین شاخص کلی توسعه پایدار روستایی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و اکثر مناطق روستایی شهرستان های مرزی کشور، در وضعیت متوسط به پایین قرار دارند. ایشان در بخش دیگری از یافته‌های خود به بررسی دلایل کلان مسائل و چالش‌های مناطق مرزی کشور پرداختند.

آقای محسن نیک‌نفس، سخنران دیگر این نشست کار خود را با عنوان «آنچه رستا را متمایز می‌سازد» و در واقع به شرح روش و فعالیت‌های رستا در روستاهای ایران پرداختند. ایشان در این ارائه به معرفی الگوی رستا و مقایسه آن با سایر الگوهای توسعه روستایی پرداختند. ایشان همچنین شرحی از فعالیت‌های رستا، چگونگی پیاده کردن الگو و ویژگی‌های آن و همچنین اقدامات انجام شده در روستاهای ایران را ارائه کردند.

در پایان هر سخنرانی نیز جلسه پرسش و پاسخ وجود داشت.

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.