نشست تخصصی مدل‌سازی و تحلیل آماری داده‌های کرونا برگزار شد

به مناسبت هفته آمار و برنامه‌ریزی، گروه روش‌های آماری و مدل‌سازی جمعیت مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور، در پنجم آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ ، نشست تخصصی با عنوان «مدل‌سازی و تحلیل آماری داده‌های کرونا» به صورت وبینار برگزار نمود. دبیری این نشست را سرکار خانم دکتر آرزو باقری مدیر گروه و دانشیار محترم گروه روش‌های آماری و مدل‌سازی جمعیت در مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور بر عهده داشتند.

در اولین سخنرانی این نشست که با عنوان «رفتارهای پیشگیرانه، ابتلا به بیماری کوید ۱۹ و مرگ و میر ناشی از آن در ایران» توسط سرکار خانم دکتر روشنک علی اکبری صبا، عضو محترم هیأت علمی گروه طرح‌های فنی و روش‌های آماری پژوهشکده آمار ارائه شد، به روش‌شناسی آمارگیری و سپس خلاصه‌ای از نتایج یکی از پنج محور اصلی طرح ملی «تأثیرات اجتماعی-اقتصادی، جمعیتی و سلامت روان بیماری کووید ۱۹» اشاره گردید. این طرح توسط پژوهشکده آمار در سال ۱۳۹۹ به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز برنامه‌ریزان و سیاستگذاران در زمینه بررسی تغییرات چشم‌گیر ویژگی‌های خانوارها و اعضای آن در دوران کرونا انجام گرفته است.

در دومین سخنرانی این نشست، جناب آقای دکتر ریاض الشمس عضو محترم هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی لامرد در سخنرانی خود با عنوان «مدل‌سازی و پیش بینی آمار ابتلا به بیماری کوید ۱۹ در استان فارس و کل ایران» به نحوه مدل‌سازی آماری تعداد مبتلایان به ویروس کووید ۱۹ در استان فارس و در کل ایران، از ابتدای شروع اپیدمی این ویروس با استفاده از مدل‌های رگرسیون غیرخطی اشاره داشتند و اثرات پارامترهای مختلف، شامل  سیاست‌گذاری‌های کلان که باعث افزایش یا کاهش تعداد ابتلا و انتشار آن در جامعه می‌شود  را مورد تحلیل قرار دادند. از مدل‌های برازش‌یافته می‌توان به منظور پیش‌بینی طول مدت زمان بیماری، تعداد کل افراد مبتلا و زمان خاتمه بیماری استفاده نمود.

در سومین سخنرانی این نشست، سرکار خانم دکتر مهسا سعادتی دانشیار محترم گروه روش‌های آماری و مدل‌سازی جمعیت در مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور سخنرانی خود را با عنوان «عوامل اجتماعی-اقتصادی مؤثر بر اضطراب ناشی از کرونا  (مطالعه موردی: شهر نقده)» ارائه نمودند. هدف اصلی این سخنرانی، بررسی اثر متغیرهای اجتماعی-اقتصادی با کنترل متغیرهای جمعیتی و بهداشتی بر روی اضطراب ناشی از کرونا در شهر نقده با استفاده از مدل معادلات ساختاری بود. پایان این نشست به پرسش و پاسخ اختصاص داشت.

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.