نشست تخصصی “معلومات و آسیب پذیری نسبت به اچ ای وی در دختران دانشجو در تهران : سطح و تعیین کننده های آن”

نشست تخصصی گروه جمعیت و سلامت با عنوان “معلومات و آسیب پذیری نسبت به اچ ای وی در دختران دانشجو در تهران : سطح و تعیین کننده های آن ” در تاریخ ۳۰ شهریور ماه سال ۱۴۰۰ بصورت مجازی به میزبانی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت  برگزار گردید. سخنران این نشست، دکتر فریده خلج آبادی فراهانی، دانشیار گروه جمعیت و سلامت موسسه و دبیر این نشست دکتر محمد ساسانی پور، استادیار گروه جمعیت وسلامت موسسه بودند. در ابتدای نشست، آقای دکتر ساسانی پور بعنوان مقدمه از وضعیت اپیدمیولوژیکی اچ آی وی و ایدز در جهان و روند آن تاکنون و سهم اچ ای وی در مرگ و میر توضیحاتی ارائه نمودند و به اهمیت آموزش و اطلاعات در حوزه اچ ای وی و رفع استیگما اشاره کردند که در اغلب شواهد علمی به این موضوع تاکید شده است. سپس دکتر فراهانی، به بررسی معلومات اچ آی وی و بیماری مقاربتی و درک از خطر اچ ای وی  و تعیین کننده های آن در بین دختران دانشجو بر اساس تحلیل ثانویه پیمایش معنای ازدواج در سال ۱۳۹۷، پرداختند . این پژوهش کمی، در بین ۱۰۵۵ دختر دانشجو از دانشگاههای دولتی و آزاد به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انجام شده بود .ایشان نشان دادند که علی رغم اینکه اپیدمی اچ آی وی در ایران متمرکز بر گروههای پرخطر مانند معتادان تزریقی بوده و شیوع آن در جمعیت عمومی کمتر از ۰.۱% می باشد، ولی روند رو به رشد انتقال جنسی و انتقال در بین زنان در سالهای اخیر، نگرانی هایی را در مورد جمعیت عمومی بخصوص نسل جوان ایجاد می کند که اهمیت پیشگیری از طریق آموزش را بیش از پیش برجسته می سازد. بر اساس این پژوهش اگرچه سطح آگاهی دختران دانشجو در مورد اچ ای وی متوسط بوده ولی باورهای غلط زیادی در حوزه انتقال جنسی اچ ای وی و بیماری های مقاربتی وجود دارد و مهمترین عامل تعیین کننده معلومات اچ آی وی، خودبسندگی در کسب اطلاعات جنسی از اینترنت و رفتار جنسی قبل از ازدواج است. همچنین درک از خطر اچ آی وی در بین دختران بسیار پایین است و مهمترین تعیین کننده درک از خطر ، تجربه مصرف الکل و سیگار یا بعبارتی سایر رفتارهای پرخطر و تجربه رفتار جنسی قبل از ازدواج می باشد. ایشان در این پژوهش نشان دادند که معلومات به تنهایی درک از خطر اچ ای وی را افزایش نمی دهد و به نظر می رسد درگیر شدن در رفتارهای پرخطر تعیین کننده مهمتری برای افزایش درک از خطر می باشد. بر اساس نتایج این پژوهش، ایشان بر اهمیت ارائه اطلاعات جامع و به موقع متناسب با سن و قبل از درگیر شدن نوجوانان و جوانان در رفتارهای پرخطر تاکید کردند. در پایان نشست پرسش و پاسخ و جمع بندی صورت گرفت .

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.