نشست علمی – تخصصی «اهمیت ازدواج و مسأله روابط قبل از ازدواج»

این نشست علمی – تخصصی توسط گروه جمعیت و سلامت مؤسسه مطالعات جامع و تخصصی جمعیت کشور به مناسبت هفته پژوهش در روز چهارشنبه مورخ ۲۶ آذرماه ۱۳۹۹ به صورت وبینار برگزار گردید. سخنرانان این وبینار دکتر  فریده خلج آبادی، دانشیار گروه جمعیت و سلامت مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و دکتر مرضیه ابراهیمی، عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی بودند. ابتدا دکتر فاطمه مدیری، معاون پژوهشی مؤسسه به‌عنوان دبیر وبینار، با خوش آمدگویی و سخنان مقدماتی در مورد اهمیت خانواده و عمومیت بالای ازدواج در ایران وبینار را آغاز نمودند. سپس خانم دکتر ابراهیمی در مورد اهمیت موضوع و ضرورت پرداختن به ازدواج و روابط قبل از ازدواج بر اساس شواهد پژوهشی و رویکردهای مختلف برخورد با موضوع روابط قبل از ازدواج سخنرانی نمودند. در ادامه، خانم دکتر فراهانی، با توجه به ارتباط تنگاتنگ و متقابل بین تغییرات حوزه ازدواج (شامل تأخیر در ازدواج، کاهش اهمیت و ارزش ازدواج) با روابط جنسی قبل از ازدواج  در جوانان، به ارائه پژوهشی در خصوص اهمیت ازدواج و تعیین کننده‌های آن در دختران دانشجو با تأکید بر نقش نگرش و تجربیات جنسی قبل از ازدواج پرداختند. در این پیمایش که در سال ۱۳۹۷ انجام شد، نشان دادند که علی‌رغم اهمیت بالای ازدواج از نگاه دختران دانشجو، اولویت ادامه تحصیل بر ازدواج بیشتر و همچنین برخی نگرش‌های آزاد جنسی نیز در دختران مشهود بوده است. مهمترین تعیین‌کننده اهمیت ازدواج در دختران شامل پایبندی مذهبی، نگرش جنسی مبتنی بر پاکدامنی (حفظ بکارت) و چشم‌انداز ضعیف نسبت به فرصت ازدواج بود. در نهایت پیشنهاد ایشان این بود که سیاست‌های ازدواج علاوه بر فراهم کردن شرایط اقتصادی تشکیل خانواده، می‌تواند سازگار کردن مقوله ازدواج و ادامه تحصیل در دختران، تقویت باورهای مذهبی و اهمیت پاکدامنی باشد. در ادامه خانم دکتر ابراهیمی، در مورد آسیب‌شناسی روابط قبل از ازدواج در دختران بر اساس یافته‌های پژوهش‌های کیفی در بین دختران دانشجو، سخنرانی نمودند.

در پایان، سخنرانان به سؤالات شرکت‌کنندگان در وبینار پاسخ دادند و جمع‌بندی نمودند.

Start typing to see posts you are looking for.