وبینار نقش تحولات جمعیتی در آینده بازار کار

سومین وبینار موسسه کار و تامین اجتماعی با عنوان «نقش تحولات جمعیتی در آینده بازار کار» در روز سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰ برگزار شد. در این وبینار، آقایان دکتر رسول صادقی، رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور، علیرضا زاهدیان رئیس سابق مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و محمدرضا کارگر، مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال، به بررسی تحولات جمعیتی به عنوان یکی از مهمترین پیشران های آینده بازار کار ایران پرداختند.

در این وبینار، آقای دکتر صادقی، رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور، بیان داشتند که آهنگ و پویایی تغییرات جمعیتی برای برنامه ریزی بازارکار کلیدی و اساسی است. ساختار یا ترکیب سنی جمعیت، اندازه جمعیت در سنین فعالیت (در سنین ۶۴-۱۵) را تعیین می کند، یعنی عرضه بالقوه نیروی  کار، که به وضوح نقطه شروع هر سیاست بازار کار می باشد. در این ارتباط ایشان گزارشی از تحولات جمعیتی در کشور با تاکید بر تغییرات ساختار سنی جمعیت و پنجره جمعیتی ارائه کردند. همچنین مطرح کردند که در کنار مباحثی چون جهانی شدن و گسترش فناوری ها، تغییرات جمعیتی (نظیر رشد، ترکیب و ساختار جمعیت، افزایش شهرنشینی، افزایش سطح تحصیلات و طبقه متوسط جدید)، از جمله نیروهای کلیدی هستند که مشاغل و مهارت های آینده را شکل خواهند داد. هرچند، تأثیر تغییرات جمعیتی بر بازارهای کار بسته به شدت تغییرات تکنولوژیکی متفاوت خواهد بود.

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.