وضعیت پوشش مستمری بیمه ای و حمایتی سالمندان در ایران

مجری: دکتر رضا کیانی

ناظر: دکتر احمد میدری

وضعیت پوشش های مستمری بیمه­ ای و حمایتی از سالمندان که در ارتقاء سلامت و سطح رفاه اجتماعی سالمندان، خانواده­ های آنان و کل جامعه تأثیرگذار است، یکی از موضوعات مهم در مطالعات سالمندی است. طبیعی است با افزایش تعداد سالمندانِ کشور، ضرورت رفع نیازهای بهداشتی و مراقبتی این گروه جمعیتی، در اولویت سیاست­گذاری و برنامه ­ریزی­های سلامت محور قرار گیرد. پرسش اصلی که در این پژوهش در جستجوی آن هستیم آن است که با افزایش تعداد سالمندان کشور، چتر حمایتی صندوق­های بازنشستگی و نهادهای رسمی حمایتی از سالمندان افزایش داشته است؟ و این پوشش­ها در سطح کشوری و استانی چه وضعیتی دارد؟

یافته های این پژوهش حاکی از آن است که از بیش از ۷۹۳۳ میلیون نفر سالمندِ کل کشور در سال ۱۳۹۷، ۵۱۰۵۶۷۵ نفر تحت پوشش یکی از سازمان­ها یا صندوق‌های بیمه‌ای و حمایتی مورد مطالعه بوده­اند. به‌عبارت دیگر ۴/۶۴ درصد از سالمندان کشور تحت پوشش سازمان­های مزبور بوده­اند. همچنین این مطالعه به ما نشان داد چتر حمایتی صندوق­ها و سازمان­های بازنشستگی و حمایتی از سالمندان ایرانی گسترده نیست و متناسب با رشد جمعیت سالخورده، نه تنها افزایش قابل توجهی نداشته، بلکه طی دوره­ی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ روندی کاهشی داشته است. بیشترین میزان این پوشش در سال ۱۳۹۷ در استان­های کهکیلویه­و بویراحمد، سیستان ­و ­بلوچستان و لرستان و کمترین میزان پوشش مربوط به استان­های آذربایجان‌غربی، البرز و همدان بوده است.

آخرین اخبار

Start typing to see posts you are looking for.